Na żywo List do sąsiada Widgety Średnie dobowe Kontakt
JAS

1. Czujniki Airly


Źródło danych: API Airly

Średnie z ostatniej doby dla Jaworzna (uśrednienie z 19 stacji)


PM10 30% normy WHO (15 µg/m3)
PM2.5 44% normy WHO (11 µg/m3)Pył zawieszony PM10 i PM2.5 w Jaworznie w ostatnich 24h (uśrednienie z 19 stacji)Pomiary na żywo

Aktualizacja: 19:41
Lokalizacja PM10 PM2.5 Godzina pomiaru Interpretacja*
Ciężkowice Górka 32% 48% 19:41 Bardzo dobrze
Dąbrowa Narodowa 28% 40% 19:41 Bardzo dobrze
Jeziorki 24% 36% 19:41 Bardzo dobrze
Elektrownia Zespół Szkół 22% 36% 19:41 Bardzo dobrze

*Interpretacja na podstawie wskaźnika obliczonego wg wytycznych WIOŚ
Uwaga: norma procentowa WHO dotyczy wartości dobowej, powyższe odczyty są wartościami chwilowymi.


Pył zawieszony PM10 - średnie godzinowe w ostatnich 24h

Kliknij w legendę aby pokazać/ukryć serię danych

2. Czujnik Miejskiej Biblioteki Publicznej

Pomiar dokonynywany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie za pomocą urządzenia firmy Airvisual. Więcej na stronie MBP oraz w serwisie Airvisual.

Wartość po prawej przedstawia chwilowy pomiar pyłu PM2.5. Według WHO średnie dobowe stężenie PM2.5 nie powinno przekraczać 25 µg/m3

Wartość po lewej przedstawia obliczony współczynnik jakości powietrza AQI oraz interpretację.

3. Czujnik LookO2

Pomiar dokonynywany przez prywatne urządzenie firmy LookO2 zlokalizowane w Śródmieściu przy ulicy Kopernika. Więcej w serwisie LookO2.

Średnie z ostatniej doby


PM10 34% normy WHO (15 µg/m3)
PM2.5 64% normy WHO (11 µg/m3)
 

Ostatni pomiar z 14.08.20, 19:35


PM10 PM2.5 PM1
20 µg/m3 20 µg/m3 2 µg/m3
Bardzo dobrze
 

Średnie godzinowe pomiarów ostatnich 24 godzin