Na żywo List do sąsiada Widgety Średnie dobowe Kontakt
JAS

1. Czujniki Airly


Źródło danych: API Airly

Średnie z ostatniej doby dla Jaworzna (uśrednienie z 19 stacji)


PM10 44% normy WHO (22 µg/m3)
PM2.5 60% normy WHO (15 µg/m3)Pył zawieszony PM10 i PM2.5 w Jaworznie w ostatnich 24h (uśrednienie z 19 stacji)Pomiary na żywo

Aktualizacja: 07:44
Lokalizacja PM10 PM2.5 Godzina pomiaru Interpretacja*
Ciężkowice Górka 56% 76% 07:44 Dobrze
Dąbrowa Narodowa 36% 56% 07:44 Dobrze
Osiedle Azot 34% 52% 07:44 Dobrze
Jeziorki 32% 48% 07:44 Bardzo dobrze
Pieczyska 30% 48% 07:44 Bardzo dobrze

*Interpretacja na podstawie wskaźnika obliczonego wg wytycznych WIOŚ
Uwaga: norma procentowa WHO dotyczy wartości dobowej, powyższe odczyty są wartościami chwilowymi.


Pył zawieszony PM10 - średnie godzinowe w ostatnich 24h

Kliknij w legendę aby pokazać/ukryć serię danych

2. Czujnik Miejskiej Biblioteki Publicznej

Pomiar dokonynywany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie za pomocą urządzenia firmy Airvisual. Więcej na stronie MBP oraz w serwisie Airvisual.

Wartość po prawej przedstawia chwilowy pomiar pyłu PM2.5. Według WHO średnie dobowe stężenie PM2.5 nie powinno przekraczać 25 µg/m3

Wartość po lewej przedstawia obliczony współczynnik jakości powietrza AQI oraz interpretację.

3. Czujnik LookO2

Pomiar dokonynywany przez prywatne urządzenie firmy LookO2 zlokalizowane w Śródmieściu przy ulicy Kopernika. Więcej w serwisie LookO2.

Średnie z ostatniej doby


PM10 44% normy WHO (22 µg/m3)
PM2.5 84% normy WHO (15 µg/m3)
 

Ostatni pomiar z 26.09.20, 07:46


PM10 PM2.5 PM1
19 µg/m3 19 µg/m3 2 µg/m3
Bardzo dobrze
 

Średnie godzinowe pomiarów ostatnich 24 godzin