Na żywo List do sąsiada Widgety Średnie dobowe Kontakt
JAS

1. Czujniki Airly

Źródło danych: API Airly

Średnie z ostatniej doby dla Jaworzna (uśrednienie z 21 stacji)


PM10 92% normy WHO (46 µg/m3)
PM2.5 116% normy WHO (29 µg/m3)



Pył zawieszony PM10 i PM2.5 w Jaworznie w ostatnich 24h (uśrednienie z 21 stacji)



Pomiary na żywo

Aktualizacja: 04:03
Lokalizacja PM10 PM2.5 Godzina pomiaru Interpretacja*
Podwale 80% 100% 04:03 Dobrze
Jeleń Wygoda 80% 104% 04:03 Dobrze
Jeziorki 76% 96% 04:03 Dobrze
Szczakowa 76% 100% 04:03 Dobrze
Dąbrowa Narodowa 76% 96% 04:03 Dobrze
Ciężkowice Górka 76% 96% 04:03 Dobrze
Rynek 72% 92% 04:03 Dobrze
Podłęże Ławczana 70% 88% 04:03 Dobrze
Długoszyn 68% 88% 04:03 Dobrze
Pieczyska 68% 88% 04:03 Dobrze
Stadion Azotania 62% 80% 04:03 Dobrze
Osiedle Azot 62% 84% 04:03 Dobrze
Stara Huta 62% 80% 04:03 Dobrze
Plac Górników 62% 88% 04:03 Dobrze
Bory 60% 80% 04:03 Dobrze
Jeleń Kościół 60% 76% 04:03 Dobrze
Sulińskiego Górka 58% 76% 04:03 Dobrze
Osiedle Stałe Basen 58% 80% 04:03 Dobrze
Ciężkowice Szkoła 58% 84% 04:03 Dobrze
Elektrownia Zespół Szkół 52% 72% 04:03 Dobrze

*Interpretacja na podstawie wskaźnika obliczonego wg wytycznych WIOŚ
Uwaga: norma procentowa WHO dotyczy wartości dobowej, powyższe odczyty są wartościami chwilowymi.


Pył zawieszony PM10 - średnie godzinowe w ostatnich 24h

Kliknij w legendę aby pokazać/ukryć serię danych

2. Czujnik Miejskiej Biblioteki Publicznej

Pomiar dokonynywany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie za pomocą urządzenia firmy Airvisual. Więcej na stronie MBP oraz w serwisie Airvisual.

Wartość po prawej przedstawia chwilowy pomiar pyłu PM2.5. Według WHO średnie dobowe stężenie PM2.5 nie powinno przekraczać 25 µg/m3

Wartość po lewej przedstawia obliczony współczynnik jakości powietrza AQI oraz interpretację.

3. Czujnik LookO2

Pomiar dokonynywany przez prywatne urządzenie firmy LookO2 zlokalizowane w Śródmieściu przy ulicy Kopernika. Więcej w serwisie LookO2.

Średnie z ostatniej doby


PM10 138% normy WHO (46 µg/m3)
PM2.5 220% normy WHO (29 µg/m3)
 

Ostatni pomiar z 22.02.19, 03:59


PM10 PM2.5 PM1
54 µg/m3 44 µg/m3 29 µg/m3
Umiarkowanie
 

Średnie godzinowe pomiarów ostatnich 24 godzin