Na żywo List do sąsiada Widgety Średnie dobowe Kontakt
JAS

Grudzień 2017 - odczyty Miejskiej Biblioteki Publicznej

Średniodobowe stężenia PM10

Ilość dni z przekroczoną normą dobową:Średniodobowe stężenia PM2.5

Ilość dni z przekroczoną normą dobową: