Na żywo List do sąsiada Widgety Średnie dobowe Kontakt
JAS
Deadline2

Od ubiegłego roku na terenie Jaworzna obowiązuje tzw. "uchwała antysmogowa" (Uchwała Sejmiku Wojewódzkiego Nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.)

Zgodnie z jej zapisami:

  • Od 1 września 2017 nie wolno palić flotem, mułem, węglem brunatnym ani drewnem i biomasą o wilgotności powyżej 20%.
  • Od 1 września 2017 r. wszystkie nowo instalowane kotły na paliwo stałe (węgiel lub pellet) muszą spełniać klasę 5 (posiadać certyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012) lub spełniać wymogi ekoprojektu (zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej).
  • Do końca 2021 r. konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych i są starsze niż 10 lat lub nie mają tabliczki znamionowej – tych urządzeń w Jaworznie niestety jest najwięcej.
  • W kolejnych latach konieczna będzie wymiana kolejnych kotłów, również tych spełniających podstawowe wymagania emisyjne. Do końca 2027 r. kotły we wszystkich jaworznickich domach muszą spełniać klasę 5 (posiadać certyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012) lub spełniać wymogi ekoprojektu.